Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu

Dane teleadresowe

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
575-15-74-336
opolskie
oleski
Dobrodzień
Dobrodzień
ul. Plac Wolności 24
46-380

Agniszka Hurnik

Telefon 603 898 621

E-mail dokis@poczta.onet.pl

Elżbieta Sarnik

Telefon 343575346

E-mail dokis@poczta.onet.pl

Justyna Bujak

Telefon 343575346

E-mail dokis@poczta.onet.pl

Sandra Kotysz

Telefon 343575346

E-mail dokis@poczta.onet.pl

Beata Kupiec

Telefon 343575346

E-mail dokis@poczta.onet.pl

Monika Kabat

Telefon 343575346

E-mail dokis@poczta.onet.pl

Arkadiusz Ochman

Telefon 343575346

E-mail dokis@poczta.onet.pl

Małgorzata Demarczyk, Gabriela Goj

Telefon 343575346

E-mail dokis@poczta.onet.pl

Ginter Pietruszka

Telefon 343575346

E-mail dokis@poczta.onet.pl

Włodzimierz Wręczycki

Telefon 343536416

Dawid Krupa

Telefon 343536416

Oleg Pyrog, Weronika Nieborak

Telefon 343536416

Mirosław Lewandowski

Telefon 343536416

Ryszard Zygiel

Telefon 343536416

Kornelia Goj, Jolanta Otrzonsek, Maria Pawelczyk

Telefon 343536416

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu jest wielofunkcyjną instytucją kultury, w skład której wchodzą: dom kultury, stadion miejski, kryta pływalnia. Na terenie miasta i gminy Dobrodzień, DOKiS pełni rolę ośrodka koordynującego, inspirującego oraz organizującego zadania w zakresie sportu i turystyki. DOKIS jest organizatorem wielu imprez i przedsięwzięć o znaczeniu ponadlokalnym. Wizytówką placówki jest „Źródło”, impreza która swoim zasięgiem przekroczyła granice kraju. Ważniejszymi imprezami organizowanymi prze DOKIS, oprócz „Źródła” są:

-Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego Parami o Puchar „Śnieżnego Płatka”
-Ogólnopolskie Zawody Modeli Pływających Redukcyjnych „Pożegnanie lata”
-Dobrodzieńskie Święto Poezji
-Dobrodzieńska Dycha
-Dni Dobrodzienia
-Wakacyjna Liga 6-tek
-Bieg Niepodległości
-Marsz Konstytucji

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kabat
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2015 12:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Hurnik
Ilość wyświetleń: 13583
17 marca 2017 14:05 (Monika Kabat) - Aktualizacja danych stanowiska: Stróż Mirosław Lewandowski.
17 marca 2017 14:04 (Monika Kabat) - Aktualizacja danych stanowiska: Trener Oleg Pyrog, Weronika Nieborak.
17 marca 2017 14:03 (Monika Kabat) - Aktualizacja danych stanowiska: Trener Oleg Pyrog, Weronika Nieborak.
Realizacja: Stronakultury.pl