Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu


Pl.Wolności 24
46-380 Dobrodzień

p.o. Dyrektor: Monika Kabat

tel.: (34) 353 60 22
mail: mgbpdobr@gmail.com

 

 

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBRODZIENIU

 

Dzień tygodnia Godzina
Poniedziałek:          10:00-18:00
Wtorek: 10:00-18:00
Środa: 10:00-18:00
Czwartek: 10:00-18:00
Piątek: 10:00-18:00

 

                                                           e-mail:mgbpdobr@gmail.com

 

 

 FILIA BIBLIOTECZNA W SZEMROWICACH

 

Godziny otwarcia:

Wtorek – 15.00-18.00

Czwartek – 13.00-16.00

 


 

FILIA BIBLIOTECZNA W PLUDRACH

 

                                               Godziny otwarcia:

                                         Od wtorku do  piątku   -   11-16

 

 

FILIA BIBLIOTECZNA W MYŚLINIE

 

                                                 Godziny otwarcia:

                            Poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 12 - 16

                                                   Wtorek - 10 - 14

 

 

 

 

Zarządzenia:

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2020
Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. Dostępności

 

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz.  z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Wyznaczam w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrodzieniu koordynatora ds. dostępności w osobie Pani Barbary Majby- bibliotekarza

§ 2.

 1.  Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dobrodzieniu

3) monitorowanie działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                           

                                                                             p.o. Dyrektor

                                                                             Miejsko-Gminnej Biblioteki 

                                                                             Publicznej w Dobrodzieniu

 

                                                                             Monika Kabat

 

     

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2020 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Hurnik
Ilość wyświetleń: 65
30 września 2020 15:34 (Monika Kabat) - Zmiana treści zakładki.
30 września 2020 15:34 (Monika Kabat) - Zmiana treści zakładki.
23 września 2020 14:44 (Agnieszka Hurnik) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
RODO w DOKiS::RODO w DOKiS::