Biuletyn Informacji Publicznej - Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
http://domkultury-dobrodzien.bipstrona.pl

STATUT PRAWNY

STATUT PRAWNY


Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Dobrodzień pod numerem 1.


  UCHWAŁA NR XXIII/ 236/2013 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu


  STATUT DOBRODZIEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU